AI/Umělecká tvorba ve světle technologického pokroku

29.01.2024

Příchod umělé inteligence do světa Malby

V posledních době se svět umění setkává s revolučními změnami díky rostoucímu vlivu umělé inteligence (AI). Jednou z oblastí, kde se tato změna projevuje nejvíce, je malířství. Které je tradičně spojováno s lidským talentem, trpělivostí a kreativitou.


Z pohledu ETIKY

S nástupem AI do malířství vznikají i tyto etické, a konceptuální otázky. 

  • Jak je definováno umění v kontextu strojové tvorby? 
  • Může být dílo vytvořené pomocí AI považováno za autentické umění?
  • Není vlastníkem takto vytvořených obrazů sám tvůrce AI aplikace? Pokud ano, proč se takzvaní "tvůrci" podepisují pod tato díla?

S těmito otázkami se setkávám v běžném životě dnes a denně. A z mého pohledu je příchod AI do uměleckého světa jak dobré, tak i špatné zároveň. Dobré v tom smyslu, že jako kreativní malířka mohu ocenit takovou dávku inspirace, kdy stačí zadat jen několik málo klíčových slov a návrh je na světě. Ale samozřejmě k tomu dobrému je potřeba i trocha té špatnosti. A to jsou případy, kde se nekreativci snaží vytvářet (sice krásné) obrazy, podepisovat je a poté je prodávat online. Bohužel i takto to funguje 😔     

Budoucnost v umění

Přestože je využití AI v malířství stále relativně nové, je zároveň důležité zachovat rovnováhu mezi tradičními metodami malby a novými technologickými možnostmi, aby se umění stále udržovalo jako prostředek pro vyjádření lidského prožívání a emocí. 


A konečně je třeba si uvědomit, že umění není pouze o výsledném díle, ale také o procesu tvorby a hlubokém lidském porozumění.